Tuinkeuringen 2019

De data van de tuinkeuringen stonden nog niet in de meest recente editie van ‘In onze knollentuin’, maar hier zijn ze dan:

1e keuring: 19 april t/m 1 mei
2e keuring: 21 juni t/m 1 juli
3e keuring: 30 augustus t/m 10 september
4e keuring: 1 november t/m 11 november

Kijk voor wat wel en niet mag in het tuinreglement. Deze is te vinden op deze website

Vanavond: ALV Zaal open: 19 uur, Aanvang 19:30 uur

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE
A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G
MAANDAG 25 maart 2019
in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen
Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

AGENDA
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018
3. Jaarverslag van het bestuur 2019 en Jaarplan 2020
4. Financieel verslag 2018
- Verslag Kascommissie
- Vaststelling jaarbijdragen 2020
5. Samenstelling Bestuur en Commissies
- Benoeming leden Kascommissie
- Benoeming leden Commissie van Beroep
- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers
6. Rondvraag
7. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering
De stukken behorend bij punt 4 van de agenda liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Uitsluitend op verzoek via penningmeester@volkstuinarnhem.nl kunnen de stukken ook per mail aan u worden toegezonden. Het verzoek dient het bestuur uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te ontvangen.

PAUZE

Na de vergadering – die tot ca. 21:30 uur duurt - zal een voordracht worden gehouden over insectvriendelijk tuinieren.

Japanse Duizendknoopkaart Arnhem

De Gemeente Arnhem heeft de Japanse Duizendknoop in kaart gebracht.
Hier staat een kaart waar op dit moment meer dan 170 plekken in kaart zijn gebracht waar de Japanse Duizendknoop zijn kop opsteek.....

Onder
Bestrijden Japanse duizendknoop heeft de Gemeente Arnhem een hele pagina over het probleem samengesteld.

De gemeente bestrijdt de plant in de openbare ruimte. Help mee bij de bestrijding en meld de plek  waar de plant groeit.

Arnhem Zoemt - 21 juni BIJ-eenkomst in de Watermolen - Molenplaats Sonsbeek

Vorig jaar is Arnhem Zoemt opgericht om kennis over de wilde bij te verspreiden onder bewoners en werkgroepen en werkgroepen te verbinden. 
Op 21 juni is er een eerste BIJ-eenkomst in de watermolen. 
Hierbij de aankondiging:
 
 

 
 
Meer info op de site: Arnhem zoemt

Voorlichtingsavond bestrijding Japanse Duizendknoop 31 mei 2018

Japanse duizendknopen kunnen straten en tuinen slopen. Daarom organiseert de gemeente Arnhem op donderdag 31 mei in Molenplaats Sonsbeek een voorlichtingsavond over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.

Lees meer hierover op de website van de Gemeente Arnhem

Voorlichtingsavond Japanse Duizendknoop

Donderdag 31 mei 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Molenplaats Sonsbeek
Zijpendaalseweg 24A 

                                         (c) Foto Gemeente Arnhem