Arnhem Zoemt - 21 juni BIJ-eenkomst in de Watermolen - Molenplaats Sonsbeek

Vorig jaar is Arnhem Zoemt opgericht om kennis over de wilde bij te verspreiden onder bewoners en werkgroepen en werkgroepen te verbinden. 
Op 21 juni is er een eerste BIJ-eenkomst in de watermolen. 
Hierbij de aankondiging:
 
 

 
 
Meer info op de site: Arnhem zoemt

Voorlichtingsavond bestrijding Japanse Duizendknoop 31 mei 2018

Japanse duizendknopen kunnen straten en tuinen slopen. Daarom organiseert de gemeente Arnhem op donderdag 31 mei in Molenplaats Sonsbeek een voorlichtingsavond over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.

Lees meer hierover op de website van de Gemeente Arnhem

Voorlichtingsavond Japanse Duizendknoop

Donderdag 31 mei 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Molenplaats Sonsbeek
Zijpendaalseweg 24A 

                                         (c) Foto Gemeente Arnhem

UITNODIGING ALV 19 maart 2018 19:30 uur

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE
A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G
MAANDAG 19 maart 2018
in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen
Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur
 
AGENDA
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017
3. Jaarverslag van het bestuur 2017 en Jaarplan 2018
4. Financieel verslag 2017
- Verslag Kascommissie
- Vaststelling jaarbijdragen 2019
5. Samenstelling bestuur en commissies
- Benoeming leden Kascommissie
- Benoeming leden Commissie van Beroep
- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers.
Aftredend is secretaris Peter van der Gulden. Er heeft zich tot nu toe nog geen kandidaat voor deze vacature gemeld..
6. Rondvraag
7. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering
PAUZE
Na de vergadering zal hovenier Tinka Chabot, die een tuin heeft op complex Braamberg, een voordracht houden over snoeien.