Artikel in De Gelderlander over de wachtlijsten van de Arnhemse volkstuinverenigingen

22-04-2015

door Pieter Steenbergen
ARNHEM - Vrijwel alle Arnhemse volkstuinverenigingen hebben momenteel een wachtlijst.

Dit zegt Saskia Kamps, voorzitter van Stichting Samenwerkende
Volkstuinverenigingen Arnhem, waar de circa acht grootste verenigingen bij
zijn aangesloten. "Het is echt iets van de laatste jaren en een
terugkerend thema op onze bijeenkomsten", zegt Kamps desgevraagd.
Ze is zelf voorzitter van Volkstuinvereniging Arnhem-Noord, met vijf
complexen de grootste van Arnhem en een wachtlijst van ongeveer drie tot
3,5 jaar. Kamps: "Daarmee zijn we een uitzondering. Ik schat de gemiddelde
wachtlijst in Arnhem op ongeveer een jaar".
De vereniging heeft bij de gemeente een verzoek om uitbreiding neergelegd.
Menig vereniging lost 'het probleem' op door tuinen op te splitsen. "Toen
we veertig jaar geleden begonnen, had je meer grote gezinnen die het niet
breed hadden en behoefte hadden aan een grote tuin. Tegenwoordig hebben
mensen een volkstuin als hobby, aspirant-leden hoeven niet zo'n grote
tuin", zegt Fred van der Stap, voorzitter van Biologische Tuinbouw
Vereniging Elderveld.
Volgens Van der Stap kampt zijn vereniging elk jaar met een wachtlijst,
maar slaagt BTV er tot dusverre in iedereen tegemoet te komen, onder meer
via proeftuinen, waarbij leden kunnen doorstromen naar een grotere tuin
nadat ze hun toewijding bewezen hebben.
Duurzaam en biologisch is in trek, verklaart Kamps de grote
belangstelling. "Veel mensen zijn milieubewuster". Peter van der Gulden,
secretaris van VTV Arnhem-Noord: "Je kunt de tv niet aandoen of het gaat
over voedsel, al die verhalen versterken elkaar, het is de tijdgeest.
Vooral mensen met een bovenwoning of klein tuintje kloppen aan, jonge
gezinnen die kinderen met de natuur in aanraking willen brengen."
In Arnhem-Noord fungeert de wachtlijst als stok achter de deur, zegt
voorzitter Kamps. "Menig aspirant-lid heeft een romantisch idee van
tuinieren, maar het is 90 procent wieden, hard werken dus. Je merkt dat
veel nieuwe leden weinig tot geen ervaring hebben en je wilt niet dat het
een rommeltje wordt. We hebben afgelopen jaar circa twintig mensen
gedreigd het lidmaatschap te ontnemen. Je kunt geen onverschilligheid
permitteren, terwijl de vereniging een lange wachtlijst heeft. Daarom is
het voor ons een mooie stok achter de deur".

Geen opmerkingen: