Inbraak/vernieling melden bij politie en VTV

Ziet u iets verdachts of bent u slachtoffer geworden van inbraak/vernieling of brand meldt dit dan bij de politie op een van de volgende manieren:

- bellen met 0900-8844
- melden of aangifte doen via politie.nl via
  https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
- voor Parkweg e-mailen naar wijkagent Theo Vermaas via
  https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/02/theo-vermaas.html


Stuur daarnaast een e-mail  naar secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Vergeet niet om complex en tuinnummer te vermelden.Voor meer uitleg over het verschil tussen aangifte doen en meldingen doen
lees verder.

--------------------------------------------------------------------------------------------

I.v.m. de recente inbraken/vernielingen en brandstichtingen op onze complexen hebben we overleg gehad met de Politie.IEDEREEN moet bij de politie persoonlijk aangifte doen op op zijn minst MELDEN dat er op zijn/haar tuin ingebroken is, vandalisme gepleegd of brand gesticht. Hoe meer overzicht de politie heeft van alle toestanden op het complex, hoe meer men kan doen. Als de brandweer 's nachts komt blussen, weet de politie dat niet (geen automatische koppeling). Dus doe ook dan een melding.
U kunt een foto bijvoegen. Vergeet niet het complex te vermelden waarover het gaat.

Een melding invullen is zo gedaan!

Een melding of aangifte  kun je snel via internet doen:
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen


Een melding is dus wat anders dat een aangifte.
In het geval het een verzekeringskwestie wordt heb je een aangifte nodig met een proces-verbaal.
Een melding is voldoende om de politie op de hoogte te stellen. Individuele zaken zullen niet veel prioriteit krijgen maar een lijst meldingen maakt wel dat de politie in beweging kan komen.

Daarnaast vragen we u met nadruk het ook te melden bij het secretariaat van de vereniging bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail naar secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Vergeet ook dan niet om complex en tuinnummer te vermelden.Geen opmerkingen: