vanavond 27 maart 2017 ALV

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE
A L G E M E N E    L E D E N V E R G A D E R I N G
MAANDAG 27 maart 2017

in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen
Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

AGENDA
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 4 april 2016
3. Jaarverslag van het bestuur 2016 en Jaarplan 2017
4. Financieel verslag 2017
5. Samenstelling bestuur en commissies
6. Rondvraag
7. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering

De stukken behorend bij punt 4 van de agenda liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

PAUZE

Na de vergadering zullen Anjo de Jong, Rob Henneman en Lia Kalis een voordracht houden over de ‘Onkruidwijzer’ waar zij afgelopen jaar aan hebben gewerkt: een kleine gids met overzicht van gangbare onkruiden die veel op onze tuinen voorkomen en hoe deze te bestrijden zijn.

Geen opmerkingen: