Zoals in de Knollentuin nummer 3 herfst 2021 reeds aangekondigd, hierbij de link naar het document 'Reglement met voorgestelde wijzigingen' dat in de Algemene Ledenvergadering van 2021 wordt besproken.

ALV 2021 11 oktober 2021

 

De Algemene ledenvergadering werd al eerder aangekondigd.

We vergaderen weer op de gebruikelijke locatie:

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE

A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G

MAANDAG 11 oktober 2021

in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,

bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen


Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

 

De nieuwe editie van de Knollentuin is onderweg of ligt al bij u op de mat met de agenda en alle stukken voor de ALV

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben breiden zij zich snel uit. Planten en dieren die van nature voorkomen worden zo verdrongen of kunnen uitsterven. In Arnhem kennen we 3 soorten invasieve exoten die actief worden bestreden:

Japanse duizendknoop, de Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien.

 

 Over de Japanse duizendknoop hebben we HIER eerder al bericht.

De Reuzenberenklauw heeft de gemeente Arnhem ook in kaart gebracht.

De Reuzenberenklauw is een meerjarige plant die tot 3 meter hoog kan worden. Hij heeft grote harige bladeren. De stengel is ook behaard en heeft paarse vlekken. De plant bloeit met grote witte bloemschermen die wel een halve meter breed kunnen worden.

Bijzonder vervelend: Bij aanraking kan deze plant ernstige brandwonden veroorzaken.

Kijk op de website van de gemeente Arnhem over hoe de plant te herkennen en te bestrijden.

 

 Algemene Ledenvergadering - nieuwe datum bekend zaterdag 24 oktober 2020 van 13:00 - 14:00 uur.

De Algemene ledenvergadering die in maart van dit jaar stond gepland, ging vanwege de lock-down niet door en werd tot nader order uitgesteld.

Nu is de nieuwe datum bekend en ook de locatie. 

Deze is anders dan gebruikelijk:

Gebouw De Transformatie aan de Van Oldenbarneveltstraat 90, Arnhem, 

op zaterdag 24 oktober 2020 

van 13:00 - 14:00 uur. 

 

Binnenkort valt de nieuwe editie van de Knollentuin bij u op de mat met de agenda en alle stukken  voor de ALV

ALV AFGELAST!

De Algemene Ledenvergadering van Volkstuinvereniging Arnhem die gepland stond voor 30 maart a.s. gaat niet door.

We willen de ALV op een later moment in het jaar organiseren, nu is nog niet bekend wanneer.

Dit zal - zodra bekend - weer worden gecommuniceerd.