Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben breiden zij zich snel uit. Planten en dieren die van nature voorkomen worden zo verdrongen of kunnen uitsterven. In Arnhem kennen we 3 soorten invasieve exoten die actief worden bestreden:

Japanse duizendknoop, de Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien.

 

 Over de Japanse duizendknoop hebben we HIER eerder al bericht.

De Reuzenberenklauw heeft de gemeente Arnhem ook in kaart gebracht.

De Reuzenberenklauw is een meerjarige plant die tot 3 meter hoog kan worden. Hij heeft grote harige bladeren. De stengel is ook behaard en heeft paarse vlekken. De plant bloeit met grote witte bloemschermen die wel een halve meter breed kunnen worden.

Bijzonder vervelend: Bij aanraking kan deze plant ernstige brandwonden veroorzaken.

Kijk op de website van de gemeente Arnhem over hoe de plant te herkennen en te bestrijden.

 

 Algemene Ledenvergadering - nieuwe datum bekend zaterdag 24 oktober 2020 van 13:00 - 14:00 uur.

De Algemene ledenvergadering die in maart van dit jaar stond gepland, ging vanwege de lock-down niet door en werd tot nader order uitgesteld.

Nu is de nieuwe datum bekend en ook de locatie. 

Deze is anders dan gebruikelijk:

Gebouw De Transformatie aan de Van Oldenbarneveltstraat 90, Arnhem, 

op zaterdag 24 oktober 2020 

van 13:00 - 14:00 uur. 

 

Binnenkort valt de nieuwe editie van de Knollentuin bij u op de mat met de agenda en alle stukken  voor de ALV

ALV AFGELAST!

De Algemene Ledenvergadering van Volkstuinvereniging Arnhem die gepland stond voor 30 maart a.s. gaat niet door.

We willen de ALV op een later moment in het jaar organiseren, nu is nog niet bekend wanneer.

Dit zal - zodra bekend - weer worden gecommuniceerd.

!!!! AFGELAST !!!! UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE

De ALV zal op een later moment in het jaar plaats vinden.

A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G

MAANDAG 30 maart 2020

in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,

bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen

Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

AGENDA
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019

3. Jaarverslag van het bestuur 2019 en Jaarplan 2020

4. Financieel verslag 2019

- Verslag Kascommissie

- Vaststelling jaarbijdragen 2021

5. Samenstelling Bestuur en Commissies

- Benoeming leden Kascommissie

- Benoeming leden Commissie van Beroep

- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers

6. Vaststelling wijzigingen Tuinreglement

7. Rondvraag

8. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering

De stukken behorend bij punt 4 van de agenda liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Uitsluitend op verzoek via penningmeester@volkstuinarnhem.nl kunnen de stukken ook per mail aan u worden toegezonden. Het verzoek dient het bestuur uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te ontvangen.

Anders dan gebruikelijk is er geen inhoudelijk programma na het officiële gedeelte, alleen een gezellige nazit met een hapje en drankje. In september zal bij het vieren van ons 60-jarig jubileum ruim worden voorzien in inhoudelijk aanbod van interessante workshops en lezingen.

Maandag 30 maart 2020 ALV Algemene Ledenvergadering

De lente komt eraan (of was die er al de hele maand februari?) en daarmee ook de ALV.
Details en agenda komen binnenkort online.