ALV 2021 11 oktober 2021

 

De Algemene ledenvergadering werd al eerder aangekondigd.

We vergaderen weer op de gebruikelijke locatie:

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE

A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G

MAANDAG 11 oktober 2021

in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,

bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen


Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

 

De nieuwe editie van de Knollentuin is onderweg of ligt al bij u op de mat met de agenda en alle stukken voor de ALV

Geen opmerkingen: