Medetuinders

Aanmelden medetuinders
Wanneer u uw tuin met een medegebruiker wilt delen moet u de medetuinder aanmelden bij het secretariaat, stuur hiervoor een e-mail naar secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Na toestemming is de medetuinder ook lid van de vereniging.
Beiden zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de vereniging.


Betaling contributie en rekening gebruik van de tuin door hoofdtuinder!

De hoofdtuinder van de tuin betaalt naast zijn contributie (ca 20 euro) de jaarlijkse rekening voor de tuin (huur van de grond, voorschot water en bijdragen voor de fondsen infrastructuur en schone tuinen).
Eventuele bijdrage van de kosten voor de tuin van de medetuinder moet de hoofdtuinder zelf met de medetuinder verrekenen. Hoofd- en medetuinders hoeven natuurlijk niks te verrekenen maar als ze dan nodig vinden moeten ze dat nadrukkelijk ONDERLING verrekenen.
De hoofdtuinder blijft altijd verantwoordelijk voor de betaling van zijn contributie en de kosten voor de tuin.


Betaling contributie voor medetuinders

De medetuinder betaalt zelf jaarlijks contributie aan de vereniging voor het lidmaatschap van de vereniging (ook ca. 20 euro).
Daarvoor staat hij/zij ingeschreven als lid en krijgt ook het blad de Knollentuin.